Ažuriran Registar podsticajnih mjera za investicije

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma ažuriralo je Registar podsticajnih mjera za investicije koji za ovu godinu sadrži 51 stimulaciju.

Kako su istakli, registar obuhvata širok spektar investicionih podsticaja koje pružaju državne i javne institucije, kao i one koje omogućavaju resorna ministarstva kroz finansijske i nefinansijske programe podrške za domaće i strane investitore, i privatni sektoru.

„Ovi investicioni podsticaji targetiraju različite oblasti privredne djelatnosti, od finansijskih i nefinansijskih do fiskalnih podsticaja. Tu spadaju i poreski i carinski podsticaji, akcizni podsticaji i naknade, podsticaji u poljoprivredi, nauci, turizmu i uslugama, građevinarstvu, održivom i ekonomskom razvoju, kao i podsticaji za obnovljivu i hibridnu energiju“, navode iz resornog ministarstva.

Registar su zajednički kreirali i ažurirali MERT sa Grupom Svjetske banke, te ostalim ministarstvima i institucijama među kojima su Uprava prihoda i carina, Crnogorska investiciona agencija, Privredna komora i Eko-fond. Njihov cilj su sveobuhvatne informacije o sadržaju, obuhvatu, namjeni, karakteristikama i benefitima podsticajnih mjera, kao i podaci o uslovima, normativi, pravilima i procedurama koje se sprovode za ostvarivanja investicionih podsticaja.

Vise informacija na linku.