Connext 2021

Tim Connext-a je objavio datume odrzavanja Connext-a 2021, a to su 18. i 19. fabruar 2021, u zgradi MiCo u Milanu.

Jedan od najvecih događaja Konfindustrije, kao posebno izdanje inicijative za umrežavanje, sa mnogo novih funkcija za otkrivanje. Sve organizacione i logističke informacije biće dostupne uskoro.