Hipotekarna banka dobitnik nagrade EBRD-a

Hipotekarna banka dobila je, četvrtu godinu zaredom, nagradu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za najaktivniju u Crnoj Gori.

Iz Hipotekarne banke je saopšteno da je EBRD nagrade najuspješnijim partnerskim bankama dodijelila u okviru svog Programa olakšavanja trgovine /Trade Facilitation Program/.

Izvršna direktorica sektora za poslovanje sa pravnim licima i finansijska tržišta u Hipotekarnoj banci, Ana Golubović, kazala je da je nagrada dokaz posvećenosti te banke promociji trgovine u Crnoj Gori i regionu.
“Kroz ovaj program crnogorska privreda ima mogućnost da jednostavnije i jeftinije realizuje poslovne odnose sa partnerima“, izjavila je Golubović.

Dodala je da Hipotekarna banka kroz program ojačava regionalnu integraciju, olakšava međunarodno poslovanje i podstiče rast trgovine.

Program olakšavanja trgovine (TFP) ustavovila je EBRD 1999. godine sa ciljem da promoviše trgovinu ka, iz i među zemljama u kojima EBRD investira.