IT privredi 30 miliona eura iz trećeg paketa ekonomskih mjera

Ministarka nauke Sanja Damjanović tokom konferencije predstavljanja trećeg paketa ekonomskih mjera je ukazala na mjere trećeg paketa koje se odnose na jačanje IT privrede, a koje podrazumijevaju finansijski paket od 30 miliona eura za period 2020-2024 i to u direktnom partnerstvu Vlade Crne Gore i domaćeg privrednog sektora uz učešće stranih direktnih investicija, saopšteno je iz PR vladine Službe za odnose s javnošću.

Vlada je usvojila sljedeće mjere, a tiču se IT privrede:
1. Uspostavljanje Crnogorskog strateškog IT klastera – 300.000 EUR
2. Uspostavljanje Centra za podršku elektronskoj trgovini (eCommerce) – 150.000 EUR
3. Uvođenje globalnih onlajn sistema plaćanja u Crnoj Gori
4. Uspostavljanje Inovacionog centra sa tehnologijama virtuelne i proširene stvarnosti 25.5MIL EUR
5. Inovacije u javnom sektoru – 339.000 EUR
6. Kontinuirana podrška inovativnim startapovima – 500.000 EUR
Damjanović je tokom svog izlaganja predstavila novi podsticajni zakonodavni okvir za inovacije i tehnološki razvoj čije predloge je usvojila Vlada Crne Gore

“Ovim zakonima Crna Gora otvara nove mogućnosti – širok spektar olakšica i podsticaja za razvoj inovativne privrede i startap kompanija, nudi iste uslove za domaće i inostrane kompanije a samim tim postaje i atraktivna destinacija za tehnološko preduzetništvo “, saopšteno je tokom konferencije .