Confindustria Montenegro

Početak saradnje sa Udruženjem italijana Crne Gore

Početak saradnje sa Udruženjem italijana Crne Gore

Na prezentaciji CD-a „Dormi mia bella dormi“ klape Bellezza koja je održana 17. decembra u restoranu Villa Cesare u Luštici uspostavljena je saradnja Konfindustrije Crne Gore i Zajednice italijana Crne Gore. Zajednica Italijana Crne Gore promoviše saradnju sa italijanskim institucijama u svim oblastima i uspostavlja veze između italijanskih i crnogorskih udruženja radi postizanja zajedničkih ciljeva.Read more about Početak saradnje sa Udruženjem italijana Crne Gore[…]