Poziv na javnu raspravu o nacrtima koncesionih akata

Ministarstvo ekonomije pozvalo je sve zainteresovane da se do 19. avgusta uključe u javnu raspravu o nacrtima koncesionih akata o pojavi mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena na lokalitetima u Danilovgradu i na Cetinju.

Ministarstvo je na javnu raspravu dalo koncesione akte o pojavi mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena na lokalitetima Kriva ploča i Jovanovići u Opštini Danilovgrad, kao i o pojavi mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu Ljubotinj I u Opštini Cetinje.

Ministarstvo je pozvalo građane, državne organe, mjesne zajednice, nevladine organizacije, preduzeća, preduzetnike i druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu i svoje komentare, primjedbe, prijedloge i sugestije dostave na adresu tog vladinog resora ili putem mejla primjedbe.koncesije@mek.gov.me.

“Cilj rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti kako bi se nacrti predmetnih koncesionih akata unaprijedili prije nego što ih Vlada usvoji”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Usljed aktuelne epidemiološke situacije u zemlji, poštujući preporuke Instituta za javno zdravlje (IJZ) i Ministarstva zdravlja, ocijenjeno je opravdanim da javna rasprava nema organizovan okrugli sto.