Predstavljen treći paket mjera

Marković je saopštio da je Vlada usvojila treći paket ekonomskih mjera podrške građanima i privredi za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa vrijedan 1,22 milijarde eura koji pokriva period od četiri godine.

“Taj novac država planira da izdvoji za period od ove do 2024. godine i to kroz direktna davanja privredi iz budžeta države kroz investicije iz budžeta države i državnih kompanija, kao i kroz obezbjeđenje  povoljnih kreditnih aranžmana kod Investicionog-razvojnog fonda i banaka uz posredstvo države”, rekao je Maković.

„Da bi se ovako planirana ekonomska strategija sprovela u djelo, Vlada je pripremila cijeli spektar zakonodavnih intervencija. On podrazumijeva donošenje dva nova zakona: Zakon o inovacionoj djelatnosti; Zakon o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija; Ali i suštinske intervencije u smislu izmjena i dopuna još dva važna zakonska teksta: Zakona o porezu na dodatu vrijednost, i Zakona o energetici”, kazao je Marković.

Predsjednik Vlade je istakao da će se mjere, ili bolje reći nova ekonomska strategija – protezati u periodu od četiri godine, čime ćemo obezbijediti izvjesnost i predvidivost za našu privredu, kompanije i preduzetnike, a sljedstveno tome – i sigurnost za zaposlene, penzionere i sve naše građane.

Treći paket mjera obuhvatiće, istako je premijer, određene kratkoročne, i posebno dugoročne mjere.

“Namjena kratkoročnih mjera je da obezbijede:

– Podršku sektoru turizma u iznosu od 83.350.000 eura;
– Podsticaj poljoprivredi i ribarstvu za realizaciju investicija u ukupnom iznosu od 89,4 miliona eura;
– Unapređenje konkurentnosti privrede i to kroz 17 programskih linija i davanjem 10 miliona eura bespovratnih sredstava samo u 2020. godini!
– Podršku privredi kroz subvencionisanje zarada uključujući turizam u ukupnom iznosu od 16,2 miliona eura!
– Podršku najugroženijim kategorijama stanovništva u iznosu od 1,8 miliona eura!”, navodi se u saopštenju Vlade.

„Ponovo ćemo subvencionisati zarade i sačuvati naše zaposlene, reprogramirati kredite i smanjiti stopu PDV-a sa 21 odsto na 7 odsto na pripremanje i usluživanje hrane i bezalkoholnih pića u svim ugostiteljskim djelatnostima i to na period od godinu dana“.

Predsjednik Vlade je predstavio dugoročne mjere navodeći da je riječ o Vladinoj strateškoj viziji podrške svim granama ekonomije.

Te mjere su, rekao je premijer, namijenjene:

– Razvoju informacionih tehnologija sa ambicijom prerastanja ovog sektora u IT industriju
– Turizmu kao strateškoj privrednoj grani
– Poljoprivredi i ribarstvu
– Energetici i
– Saobraćaju.