Jadranski Forum – Plava & zelena ekonomija

U okviru projekta Interreg SME BE SMART, čiji su partneri Konfindustrija Bari i BAT, Konfindustrija Albanija i Konfindustrija Crna Gora, u srijedu 29. juna sa početkom u 09:15 u hotelu Nicolaus u Bariju organizovaće se Jadranski forum na temu Blue & Green Economy.  Forum ima za cilj da prikaže regionalne, nacionalne i evropske politike koje se odnose na razvoj plave i zelene ekonomije, da ilustruje prioritete za razvoj održive ekonomije i da istraži složenost problema koji se tiču pristupa modalitetima finansiranja inovacija. Inicijativa ima za cilj da ponudi platformu predstavnicima javnih uprava, malih i srednjih preduzeća, akademskog svijeta i mnogih drugih aktera, putem koje će imati priliku da razgovaraju i definišu dalje korake za poboljšanje uslova i razvojnih politika, kako bi takozvana plava i zelena ekonomija postale nosilac privrede na našim prostorima i da bi ona sama postala vjesnik rasta. Na popodnevnom okruglom stolu će biti ispričane best practice razvijene na pomenutim terirorijama.