Powerup – program za inovativna mala i srednja pravna lica i start-up kompanije sa područja zapadnog Balkana

Svjetska banka, u okviru svog programa PowerUP: Jačanje kapaciteta kompanija u ranoj fazi razvoja u zemljama Zapadnog Balkana, pokreće namjenski program za više od 200 kompanija koje finansira Evropska unija u okviru Programa za razvoj i inovacije pravnih lica Zapadnog Balkana (WB EDIF) i sprovodi uz podršku globalne konsultantske kompanije Deloitte.

PowerUp je besplatni program namijenjen mikro, malim i srednjim pravnim licima (MSP) i start-up kompanijama koje su u potrazi za novim načinima povećanja baze klijenata, unapređenjem svojih poslovnih modela. Sve kompanije odabrane za učešće u ovom programu dobiće podršku i obuku za dalji razvoj poslovanja usmjerenu na jačanje otpornosti na krizu uzrokovanu pandemijom COVID-19 i povećanje njihove sposobnosti privlačenja investicija. Program pruža vrijedno praktično znanje i stvara preduslove za ostvarenje vidljivih rezultata u kratkom roku i fokusiraće se na teme kupaca i tržišta, finansijske uspjesnosti, vještina prezentovanja – pitching.

Program je predviđen da traje od oktobra 2020. godine do februara 2021. godine.
Oko 100 kompanija sa najboljim učinkom tokom programa biće pozvano da se u martu 2021. godine takmiči u „PowerUP finalu“ na atraktivnoj lokaciji na području Zapadnog Balkana i predstavi svoje poslovanje ekskluzivno pozvanoj grupi uspješnih preduzetnika, predstavnika korporacija i medija.
Sve kompanije koje budu odabrane za učešće u finalu programa dobiće značajnu eksponiranost i priznanje i biće promovisane putem lokalnih i regionalnih medija.

Tri najuspješnije kompanije na PowerUP finalu dobiće „Nagradu za preduzetničku izvrsnost Zapadnog Balkana“ za različite kategorije, kao i ekskluzivnu, prilagođenu poslovnu savjetodavnu podršku lokalnih i regionalnih stručnjaka iz globalne kompanije za pružanje profesionalnih usluga Deloitte.

Za učešće u programu kompanije bi trebalo da ispunjavaju sljedeće kriterijume:

Kompanije treba da budu prijavljene i registrovane u jednoj od šest zemalja Zapadnog Balkana uključujući Crnu Goru;
Kompanije treba da posluju najmanje jednu godinu;
Kompanije treba da imaju između 3-100 zaposlenih;
Kompanije treba da budu inovativne i imaju proizvod/uslugu koja donosi prihod na najmanje jednom tržištu i za koji kompanija teži da poveća prodaju;
Nije dozvoljeno da se kompanije bave proizvodnjom alkohola, duvana, oružja ili drugim srodnim djelatnostima.
Zainteresovana mikro, mala i srednja pravna lica i start-up kompanije se mogu prijaviti na ovom linku:
http://www.deloitte.com/me/powerup. Za sva dodatna pitanja, podnosioci prijave mogu kontaktirati organizatore na CEBAPowerUpWB@deloitte.com.

Rok za prijavu je 30. septembar 2020. godine.