HB turistički kredit – u crnogorskim hotelima na rate bez kamate

Vodeći računa o ekonomskim izazovima sa kojima se građani Crne Gore suočavaju, a koji su posljedica nedavno završene epidemije novog virusa korona, Hipotekarna banka je pažljivo uz podršku hotelske privrede, osmislila novi proizvod pod nazivom HB turistički kredit. Građanima Crne Gore će olakšati, ali i otvoriti prostor za ljetovanje u crnogorskim hotelima, na deset rata bez kamate i troškova.

HB Turistički kredit namijenjen je svim klijentima Hipotekarne banke, ali i onima koji to nijesu, a koji ispunjavaju uslove kreditne sposobnosti. Hipotekarna banka potpisala je ugovore sa velikim brojem hotela u Crnoj Gori i ponudila mogućnost da ljetovanje u njima klijenti plaćaju na deset rata, bez kamate i bez ikakvih dodatnih troškova.

Prijava za HB turistički kredit je jednostavna, potrebno je popuniti dokumenta koja se nalaze na sajtu banke, a uz prijavu je neophodno dostaviti i profakturu/fakturu ovjerenu od strane pružaoca turističkih usluga sa kojim banka ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji. Lista pružaoca hotelskih usluga sa kojima HB ima potpisan ugovor o saradnji biće jasno istaknuta na sajtu banke. Nakon odobrenja kredita, korisnik kredita potpisuje Ugovor.