Održana Generalna Skupština Konfindustrije Crne Gore

Generalna Skupština Konfindustrije Crne Gore održana je 4. juna u prostorijama Biznis inkubatora na Cetinju. To je bila odlična prilika da se članovima asocijacije približe poslovni potencijali Cetinja. U svom obraćanju predsjednik Erih Košuta se zahvalio učesnicima na njihovom dosadašnjem doprinosu.

“Konfindustrija Crna Gora je jedna od najmanjih u sistemu Konfindustrije, ali joj je neophodna teritorijalna organizacija kao što je imaju veće regionalne Konfindustrije. Naše kolege iz Pulje i sa juga Italije veoma su zaineresovani za uspostavljanje saradnje sa nama. Već radimo sa njima na jednom INTERREG projektu (Italija, Albaniija, Crna Gora) koji se tiče green and blue ekonomije. Takođe, u narednom periodu započinjemo sa još jendnim regionalnim projektom u saradnji sa partnerskom firmom Omnitech.

Želio bih da u narednom periodu Konfindustrija Crna Gora postane kao i druga međunarodna predstavništva gdje članarine čine manji dio prihoda, a da se asocijacija finansira putem organizovanja raznih konferencija, okruglih stolova, sajmova.. Govorimo o okruglim stolovima sa temama o fiskalizaciji, o Zakonu o radu, carinama , uvoznim praksama različitih zemalja. Bilo bi dobro uspostaviti saradnju sa tehničkim institutima, ne toliko sa univerzitetima koliko sa srednjim stručnim školama. S obzirom na širok spektar djelatnosti naših partnera neophodni su im obučeni mladi ljudi.

Ove godne, takođe očekujemo i vaše inicijative. Sve su ovo prilike kojima možemo dalje unaprijeđivati rad Konfindustrije Crne Gore. Ono što je veoma važno, prethodnih mjeseci sam bio u kontaktu sa brojnim preduzetnicima kako u Italiji tako i u inostranstvu, i svi oni su izrazili spremnost za saradnju sa nama”, rekao je gospodin Košuta.

Skupština je jednoglasno usvojila izvještaje i odluke sa prethodnog Upravnog Odbora. Nakon Generalne Skupštine održan je koktel u Nacionalnoj Biblioteci “Đurđe Crnojević” (bivše poslanstvo Italije) gdje je Ambasada Italije u Crnoj Gori, organizovala godišnju proslavu Dana Republike.