Webinar – Western Balkans: The EBRD value proposition to the private sector after Covid-19 shock

Prvi u ciklusu webinara posvećenih sredstvima koje EBRD obezbjeđuje privatnom sektoru u cilju prevazilaženja krize izazvane pandemijom virusa Covid-19 biće održan 15 jula u 10.30h.

Na ovom webinaru, organizovanom u saradnji sa Konfindustrijom Istočne Evrope, u fokusu pažnje biće Balkan. U toku webinara biće predstavljen ažurirani podaci vezani za regiju i detaljno će se prikazati sredstva koja EBRD nudi firmama, u cilju poslovanja i ulaganja u agroindustrijski, proizvodni, uslužni i energetski sektor. Predvidjeno je i vrijeme za Q&A, i to u završnom dijelu webinara.

Sa izbijanjem pandemije Covid-19 EBRD je pojačala podršku zemljama koje pomaže, obezbjeđujući 21 milion eura za dvogodišnji period 2020-2021, podijeljenih u 5 prioritetnih oblasti: Održivost (da podrži postojeće klijente kratkoročnom likvidnošću i obrtnim sredstvima) Trade Finance (da obezbijedi komercijalno finansiranje neophodno za podršku komercijalnim tokovima), Restrukturiranje postojećih obaveza, Podrška novim klijentima (posebno malim i srednjim preduzećima) i Osnovna infrastruktura (za finansiranje vlada i javnih institucija tako da garantuju rad osnovnih usluga).

Sastanak je otvoren za učešće kompanija i udruženja. Radni jezik biće engleski, nije predviđeno prevođenje.

Da biste učestvovali, morate se registrovati na sledećem linku kako bi dobili pristupne kodove za povezivanje sa virtuelnom platformom:https://confindustria-it.zoom.us/webinar/register/WN_yZ6vpifVT6e7VoLiEFJqEQ.