KNOW-HOW EXCHANGE PROGRAMME (KEP) – CALL FOR PROPOSALS 2022

Otvorene su prijave za projekate u okviru programa „Know-How Exchange“, koji finansira Italija putem fonda InCE-EBRD.

Program KEP, pokrenut 2004 godine, namijenjen je društveno-ekonomskom razvoju i širenju vrijednosti standarda EU, putem saradnji između javnih i privatnih pravnih lica iz zemalja Centralno-Evropske Inicijative članica EU (Bugarska, Hrvatska, Italija, Poljska, Češka Republika, Slovčka,Rumunija, Slovenija Mađarska) sa pertnerima zemalja Centralno-Evropske Inicijative koje nisu članice EU (Albanija, Bosna i Hercegovina, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, Ukrajna).

Prijedlozi za projekte mogu se dostaviti do 13. juna, a mogu ih dostaviti javna i privatna pravna lica, internacionalne organizacije koje imaju operativno sjedište u državama InCE koje nisu članice EU.

Među finansijskim aktivnostima su: tehnička pomoć, prenos tehnologija, poznavanja i dobra praksa, seminari, edukovanje osoblja, usmjeravanje na podršku u zemljama korisnicama, proces evropske integracije, izgradnja vještina i nesmetano funkcionisanje tržišnih ekonomija, planiranje i razvoj infrastrukture, kao i održivost u poljoprivredi, energetici i životnoj sredini.

Sufinansiranje koje nudi KEP može pokriti do 50% budžeta projekta, u iznosu ne većem od 40.000 eura.
Tokom godina, ovaj način se pokazao korisnim za pružanje podrške postojećim i planiranim projektnim inicijativama u javnoj ili privatnoj sferi, u korist bilateralnim i multilateralnim razmjenama i saradnji između zemalja EU (posebno Italije) i zemalja koje nisu članice EU u oblasti InCE.

Dokumentacija programa KEP i Call for Proposals 2022 je dostupna na sajtu InCE na stranici: https://application.cei.int/application/kep-2022/.